Hur blir man snickare?

Det finns olika vägar att gå om du vill bli snickare, men det vanligaste är att gå byggprogrammet på gymnasiet. Det är en linje som självklart har allt det teoretiska som är nödvändigt för att du ska kunna plugga vidare på universitet efter gymnasiet om du vill, men det är en linje som framför allt fokuserar på det praktiska. Första året studerar du mycket teori kring olika lagar och för att kunna lära dig om material etc. Allt för att kunna bli en så bra snickare som möjligt. Efter det blir det mer och mer praktiskt. Det är långa perioder av praktik, vilket är superbra för att lära sig det praktiska. Det finns en gräns för hur mycket man kan lära sig genom böcker.

Efter teori kommer praktik
Efter att ha fått den teori som behövs är det som sagt dags för praktik. Då är det flera veckor i streck som den framtida snickaren är ute på praktik och där han eller hon får gå bredvid en mer erfaren snickare. Det varvas ofta med några speciella projekt som den framtida snickaren ska kunna göra under sin praktik. Lärarna från gymnasiet kommer ut för att se till att eleven lär sig och att allt går framåt som det ska.

Efter avslutat gymnasium är snickaren inte riktigt en snickare ännu. Han eller hon måste gå som lärling som det heter. Det är ett mellanting mellan att arbeta och att

Totalentreprenad snickare

studera. Lärlingen tar arbete på ett företag och får lärlingslön som är mycket lägre än en full lön. Lärlingen måste vara lärling under ett antal timmar och under denna tid får denne upplärning och kan inte arbeta ensam. När alla timmar är gjorda och godkända blir lärlingen fullärd snickare med certifikat och kan ta arbete på företag eller starta eget. Det är stor efterfrågan efter hantverkare så det är inte så svårt att starta en egen firma som snickare.

För de personer som kommer på senare i livet att det hade varit kul att bli snickare är det inte för sent. Det går att läsa upp kurser på Komvux och därefter bli lärling. Det är samma väg som behöver vandras egentligen bara att det görs på Komvux istället för på gymnasiet.

Arbetsprognos inför framtiden?
Arbetsprognosen ser god ut för hantverkare, men den är beroende av att det är någorlunda stabil ekonomi i landet. När det är krassa tider bygger folk inte lika mycket och de renoverar inte lika mycket heller. Då kan det bli kärvt att vara hantverkare, men det finns som regel alltid arbete. Snickare tjänar bra i förhållande till den utbildning som behöver gås igenom och är ett av de bättre betalda jobben utan universitetsutbildning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *